Quy trình nhập học
  • Gọi điện, hẹn lịch đến thăm trường
  • Thăm quan trường / phỏng vấn nhập học
  • Nhập học tạm thời / học thử (3-5 ngày)
  • Quyết định nhập học / đăng ký
  • Đóng các khoản tiền nhập học và các khoản phụ phí khác
  • Nhập học
Kế hoạch tuyển sinh
Độ tuổi
Số lượng
12 - 24 tháng tuổi
70 trẻ
25 - 36 tháng tuổi
70 trẻ
3 - 4 tuổi
50 trẻ
4 - 5 tuổi
60 trẻ
5 - 6 tuổi
70 trẻ