Khái quát về Dự án trường mầm non Kaisei Đà Nẵng

Trong 35 năm qua, chúng tôi đã luôn hỗ trợ trong việc học tập cho trẻ em-người sẽ gánh vác tương lai tại Nhật Bản. Ở Việt Nam cũng vậy, chúng tôi luôn mong muốn nỗ lực hết mình để có thể chăm sóc, nuôi dạy trẻ bằng các phương pháp giáo dục độc đáo và vận dụng những bí quyết đã được tích lũy kinh nghiệm qua nhiều năm giảng dạy.

Thông điệp của Chủ tịch Công ty
Chương trình giáo dục mầm non của Dự án Kaisei Đà Nẵng
Video đặc biệt